Dijous 22 Febrer 2018

Inici / Ajuntament / Participació, Transparència, Bon Govern i Comunicació

Participació, Transparència, Bon Govern i Comunicació

Tossudament alçats, a Riudellots vam votar. Article d'opinió del grup municipal d'ERC

A Riudellots, el nostre consistori, de manera unànime, ha estat al costat del nostre Govern, i al costat i al servei de la gent i, de manera decidida, va apostar perquè es pogués celebrar amb la màxima normalitat possible el referèndum al nostre poble, i així va ser. L’1 d’octubre vam tenir col·legi electoral, meses constituïdes i urnes. Des d’ERC ens felicitem que hagi estat així.

Crònica del ple ordinari del mes de setembre de 2017

Amb els vots de tots els grups s’acorda requerir a TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, S.L. (anteriorment TEYCO, SL), per tal que procedeixin a la reparació de les esmentades deficiències, en el termini màxim d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació del present acord. En cas contrari, l’Ajuntament executarà la garantia prestada mitjançant aval bancari, de conformitat amb l’establert a l’article 100 del TRLCSP.

L'Ajuntament aprova un pressupost de 3.600.000 € pel 2018

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva ha aprovat el pressupost municipal per a l'any 2018 mantenint el seu endeutament al 0%. 

Abans de la incorporació dels romanents del pressupost del 2017, el pressupost contempla unes inversions per valor de 120.000 €, que es destinaran principalment a la rehabilitació de camins. Pel que fa a les despeses de personal hi ha un increment del 11,97% respecte l'any anterior degut bàsicament a la incorporació dels vigilants municipals i per la provisió de llocs de treball tècnic com l'enginyer i l'arquitecte.

Crònica del ple ordinari del mes de juliol de 2017

Amb els vots a favor del PDeCAT (7) i ERC (4), s’aprova provisionalment el text de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, correcció errada material Polígon Central UA 8.

Amb tots els vots favorables, s’aprova provisionalment el text de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, UA 13 CAN RIBOT, UA 14 MAS VILA.

Crònica del ple ordinari del mes de març de 2017

Per unanimitat s’aprova la rectificació de l’Inventari Municipal de Béns referit al dia 31 de desembre de 2016.

Es ratifica amb 7 vots del PDeCAT i 4 d’ERC l’acord adoptat per la Junta de Govern local el dia 21 de febrer i delegar al Consell Comarcal de la Selva, la responsabilitat de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits en els termes establerts en el conveni.

Crònica del ple ordinari del mes de gener de 2017

Amb els vots de CiU i ERC s’acorda l’aprovació de les bases del concurs ordinari per a la plaça de secretaria d’intervenció.

Amb els vots favorables de CiU i l’abstenció d’ERC s’acorda aprovar la MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL redactat per l’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva i director de les obres, de conformitat amb el que estableix l’article 234.3.a) del TRLCSP.

Visita al Viver d’Empreses Agroalimentàries Municipal de Tagamanent

El regidor de promoció econòmica Lluís Barnés, acompanyat de l’AODL de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, Cristina Adroher i de l’AODL de Competitivitat Territorial del Consell Comarcal de la Selva, Moisès Jordi,  han visitat el Viver d’Empreses Agroalimentàries Municipal de Tagamanent (VEAMAT). Amb aquesta visita es pretén conèixer de primera mà l’experiència d’aquest viver d’empreses que té per objectiu impulsar el desenvolupament d’iniciatives emprenedores i proporcionar un espai de gestió i un recolzament a les empreses del sector agroalimentari.

Pàgines

Subscribe to Participació, Transparència, Bon Govern i Comunicació