Dimecres 20 Febrer 2019

Inici / Noticies / Factura electrònica

Factura electrònica

16/01/2015

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva informa als seus proveïdors que, a partir del dia 15 de gener de 2015, estan obligats a emetre i presentar les seves factures en format electrònic (no pdf) al punt general d'entrada de la Corporació.

Els proveïdors obligats a presentar electronicament les seves factures són les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada, les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola, els establiments permanents i sucursals d'entitals no residents en territori espanyol, UTEs, agrupacions d'interès econòmic nacionals i europees, fons de pensions, fons de capital de risc, entre d'altres.

No obstant això, i a fi de promoure una transició gradual cap a la factura electrònica, l'Ajuntament de Riudellots de la Selva ha exclòs de l'obligació de format electrònic, les factures d'import inferior a 5.000€ (I.V.A. inclòs).

Trobareu més informació sobre la factura electrònica aquí.