Divendres 22 Febrer 2019

Inici / Noticies / Informa't de les bonificacions o beneficis que ofereix l'Ajuntament en impostos i taxes municipals

Informa't de les bonificacions o beneficis que ofereix l'Ajuntament en impostos i taxes municipals

27/01/2015

Es recorda a tots els possibles interessats que les ordenances fiscals vigents inclouen bonificacions i beneficis en relació amb els següents impostos i taxes municipals:

- Impost sobre béns immobles (IBI).

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).

- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

- Impost sobre l'increment del valor dels terrenys (IIVT).

- Taxa pel servei de recollida de deixalles.

- Taxa per la prestació del servei de Llar d'Infants.

 

El termini per a sol·licitar algunes d'aquestes bonificacions acaba el dia 15 de febrer.

Per a més informació, consulta el següent document.