Dimarts 25 Juny 2019

Inici / Noticies / Acció de govern

Acció de govern

30/11/2015

Ja fa uns mesos que s’ha iniciat la legislatura 2015-2019 a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. S’enceta la nova etapa amb il·lusions renovades i moltes ganes de fer feina per part de l’equip de govern.

A banda del compromís del decàleg d’actuacions que l’equip de Convergèn- cia va prendre durant la campanya, i del qual se’n pot fer el seguiment per mitjà del web municipal, s’han endegat d’al- tres actuacions de cabdal importància per al municipi.

L’ampliació de les o cines municipals, amb nous despatxos, sales de reunions i sala de Plens, la creació de les taules de contractació per a l’adjudicació de les obres d’ampliació del pavelló municipal i de noves fases d’asfaltatge de l’àrea industrial, la contractació de la primera fase de millora de l’enllumenat públic, la rebaixa del preu de l’aigua (a banda del compromís de la rebaixa de l’IBI), l’inici de reunions amb entitats i volun- taris per fer noves i millors edicions de la Fira d’Entitats o del Fiporc, etc., són exemples de l’activitat frenètica i de la velocitat de creuer que ha agafat l’acció de govern.

Cal fer notar que entremig hem celebrat la Festa Major, en la qual s’hi han abocat tots els esforços, tant per part de la Comissió de Festes com per part de l’equip de govern per fer-la el més lluïda possi- ble, la qual cosa sembla que s’ha acon- seguit segons les felicitacions rebudes al respecte. Moltes novetats hi ha hagut aquest any, com ara celebrar-la a l’exteri- or, amb la participació de grups musicals de renom, i coincidir amb la celebració de l’aniversari del Casal de Gent Gran del municipi, ha acabat de reblar el clau.

El desig és de continuar i no defallir en l’objectiu de treballar sense descans per millorar la qualitat de vida en el nostre municipi.

Esperem fer-ho amb el màxim encert.

Equip de Convergència Democràtica de Catalunya