Dilluns 27 Maig 2019

Inici / Noticies / Crònica del Ple ordinari del mes de juliol

Crònica del Ple ordinari del mes de juliol

04/07/2016

Amb els vots de l’equip de govern i l’abstenció d’ERC el ple de l'Ajuntament celebrat aquest dilluns 4 de juliol ha aprovat inicialment l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris núm.3/2016 i la seva corresponent exposició pública pel termini de 15 dies. Així mateix, amb els vots de CIU i ERC s’ha aprovat l’addenda al conveni de delegació de competències de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic amb el Consell Comarcal de la Selva.

Per unanimitat, s’ha aprovat inicialment l’adjudicació, en règim de cessió d’ús gratuït, de l’habitatge situat al carrer Pineda i titularitat de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, pel termini d’un any prorrogable, a persones refugiades i amb els vots de CiU i l’abstenció d’ERC ha quedat aprovat el Pla local de Joventut 2016-2019.

Amb els vots de tots els grups el Ple ha ratificat el text refós de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament, referent a l'alçada reguladora de la zona industrial, parcel·les de 1000 m2 del polígon central UA8, incloent les prescripcions establertes per l’informe emès per la Direcció General d’Aviació Civil del passat dia 17 de maig. Així mateix, per unanimitat s’ha acordat desestimar la interposició del recurs contenciós administratiu interposat contra el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Amb els vots de tots els grups s'ha aprovat una moció per manifestar el suport i el reconeixement de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva a tota la població celíaca del municipi així com una moció del món local en defensa de l’acollida de persones refugiades i es declara Riudellots de la selva municipi compromès amb les persones refugiades.