Dimecres 20 Novembre 2019

Inici / Noticies / Vigilants Municipals de Riudellots de la Selva

Vigilants Municipals de Riudellots de la Selva

22/01/2019

Telèfon dels vigilants municipals: 681 103 092

 

El Cos de Vigilants Municipals de Riudellots de la Selva va ser creat l’any 2017, pel tal de que faci les tasques que estan estipulades en el article 13 de la llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals, vetllar pel manteniment de l’ordre públic i la seguretat de la ciutadania i els seus béns.

 Funcions Llei 16/91 de les policies locals:

  • Participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, d’acord amb el què disposen les lleis.
  • Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.
  • Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà.
  • Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.

 

Horaris d’hivern:
Del 16 de setembre al 31 de maig

De dilluns a divendres de:

  • (torn matí ) 7:30 h a 15:00 h
  • (torn tarda)14:00 h a 21:30 h

Horaris d’estiu:
de l ‘ 1 de juny al 15 de setembre 

De dilluns a divendres de: 

  • (torn mati) 08:00 h a 15:00 h
  • (torn tarda) 14:30 h a 21:30 h

 

Carta de serveis dels Vigilants municipals

Generals

- Atenció, informació i assessorament dintre de les nostres competències al ciutadà 

- Recepció de queixes relacionades amb el servei.

Trànsit

- Regulació del trànsit.

- Intervenció en accidents de trànsit, actes o esdeveniments importants que generin un volum important de vehicles.

- Control de la senyalització defectuosa o informació per millorar l’actual.

- Informes d’accidents de trànsit.

- Control de vehicles abandonats.

- Retirada de vehicles amb el servei de grua.

- Informació i assessorament dintre de les competències relacionades amb trànsit.

- Prevenir i actuar a les infraccions contra la seguretat vial.

- Cursos de seguretat vial a les escoles de la població o als centres que estiguin interessats.

Seguretat

- Vigilància i control de les instal·lacions municipal.

- Col·laboració amb cossos de seguretat desplegats pel territori.

- Regular las sortides i entrades al col·legi per la seguretat dels vianants.

- Auxili directe al ciutadà en risc imminent valoració de la situació i desviament cap altres serveis.

- Informació i assessorament dintre de les competències relacionades amb la seguretat.

- Patrulla de vigilància amb el vehicle logotipat per tot el poble, veïnats, cases aïllades i el polígon Industrial.

Administratiu

- Seguiment i control de les infraccions a les ordenances municipals.

- Objectes perduts.

- Informació i assessorament.

- Realització d’Informes i actes.

- Informació i assessorament al accés de vehicles des de la via pública a una propietat privada “GUAL”.

- Entregar notificació, bans e informació a la ciutadania.

 Animals

- Seguiment i control de les infraccions de la ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals. 

- Informació i assessorament relacionat amb animals domèstics, gossos potencialment perillosos, gossos perduts.

- Informació,  seguiment i control de sobre campanyes, cens , documentacions i obligacions que tenen els propietaris dels animals.