Dijous 15 Novembre 2018

Activitats

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva, ofereix el següent catàleg complet de tràmits relatius a activitats:

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Comunicació prèvia d'obertura d'activitat "tipus II" (Llei 16/2015)

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

Declaració responsable d'obertura d'activitat "tipus I"  (Llei 16/2015)

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Llicència ambiental (Annex II)

Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

 

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva també està adherit a la Finestreta Única Empresarial (FUE), sistema que suposa un canvi de plantejament en la relació entre Administració, empreses, emprenedors i intermediaris, i que pretén aglutinar en un sol espai físic o virtual totes les gestions necessàries per desenvolupar una activitat, amb independència de l'Administració responsable. Podeu consultar-ne més informació al següent enllaç http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/