Diumenge 20 Gener 2019

Activitats

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva, ofereix el següent catàleg complet de tràmits relatius a activitats:

Declaració responsable d'obertura

Comunicació prèvia d'obertura

Comunicació prèvia ambiental municipal

Llicència ambiental

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

 

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva també està adherit a la Finestreta Única Empresarial (FUE), sistema que suposa un canvi de plantejament en la relació entre Administració, empreses, emprenedors i intermediaris, i que pretén aglutinar en un sol espai físic o virtual totes les gestions necessàries per desenvolupar una activitat, amb independència de l'Administració responsable. Podeu consultar-ne més informació al següent enllaç http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/