Casa de cultura

La Casa de Cultura va ser inaugurada l'11 de setembre de 2008.

Les seves instal·lacions acullen la Sala d'Exposicions, la Sala del Cric, la Biblioteca Anna Mª Nadal i Serra i tres aules de formació.

Des de que es va obrir, la Casa de Cultura organitza cursos, tallers i xerrades de diferents temàtiques, uns són anuals, altres de trimestrals o bé d'un dia, els quals hi ha un període per poder-se inscriure a l'inici de cada trimestre. La programació de tota aquesta formació la podeu consultar en aquesta mateixa pàgina.

Pel que fa a la sala d'exposicions, cada primer divendres de mes no festiu, de setembre fins a juny, es presenta una exposició nova, col·lectiva o individual de diferents tècniques pictòriques, fotografia, col·leccions...