Brigada Jove 2021: Llistat provisional d'admesos i exclosos

  • 27 Maig 2021

En relació a les sol·licituds per participar en el procés selectiu per a l’adjudicació de les places per a la Brigada Jove d’estiu 2021 podeu consultar el llistat provisional d’admesos i exclosos.

Els aspirants disposen d’un termini de deu dies naturals, a partir de la publicació al tauler d’anuncis de la corporació Local, per formular reclamacions o esmenes. En cas de no presentar-se al·legacions a la llista provisional aquesta esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.
El 14 de juny a les 12.00h a la sala de Plens de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva tindrà lloc el sorteig públic

Consulteu el llistat