Creació del Consell de Poble

  • 19 Setembre 2019

Amb la voluntat de facilitar, fomentar i permetre la participació estable de tots els sectors socials i econòmics del municipi, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha aprovat inicialment la creació del Consell de Poble. 
En el transcurs del darrer Ple ordinari celebrat aquest dilluns 16 de setembre, el regidor de Participació, Transparència, Bon Govern i Comunicació de l’Ajuntament de Riudellots, Xevi López, va explicar que “el Consell de Poble es concep com un espai de trobada, de reflexió i de participació ciutadana amb una visió global per a la gestió estratègica del municipi”. 
En aquest sentit López va explicar que des de l’equip de govern, amb la creació del Consell de Poble, es pretén fomentar la participació i la implicació de la ciutadania en les polítiques públiques escoltant i avaluant  el major nombre de punts de vista diferents que ajudin a prendre decisions encertades i de màxim consens. 
El reglament del Consell de Poble de Riudellots de la Selva, que es sotmetrà a exposició pública pel termini de 30 dies, consta de 8 articles on es defineixen els objectius, les funcions, la composició així com l’organització, la presa de dedicions i les diverses comissions de treball.
Per donar visibilitat al Consell de Poble, està previst el disseny d’una imatge gràfica que s’utilitzarà en totes les comunicacions i convocatòries així com la creació de la bústia electrònica conselldepoble@riudellots.cat  per a vehicular totes les informacions. 
El reglament del Consell de Poble va aprovar-se amb els vots de l’equip de govern (Junts per Riudellots) i l’abstenció del grup d’ERC a l’oposició.