Subvenció de la Diputació de Girona per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla

  • 16 Novembre 2021

La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Riudellots de la Selva una subvenció per import de 3.000 € per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla anualitat 2021, en concret per l'actuació de l'Orquestra Maravella durant la XXXV Diada del Jubilat.