Precaució davant una possible plaga de xinxes en diversos municipis de Girona

  • 05 Agost 2019

Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya s’informa de la detecció de la la xinxa Nysius ericae en diversos municipis de la provincia de Girona.
L’insecte Nysius ericae s’alimenta d’una gran varietat d’espècies vegetals, entre elles la colza, tot i que els danys que ocasiona no són importants. El principal problema d’aquest insecte és que és gregari i poden aparèixer poblacions molt elevades de manera sobtada.
Tot i que no representa cap risc per a les persones i animals, resulta molest ja que durant el dia es desplacen buscant humitat i frescor i solen envair zones urbanes properes als cultius. En aquest sentit, si es detecten dins les cases, no es recomana aplicar insecticides domèstics.
La millor opció per reduir la seva presència és aspirar-los i submergir-los amb aigua i sabó o aplicar una mescla d’aigua i sabó amb un polvoritzador manual sobre la plaga. Tanmateix, val la pena puntualitzar que aquests insectes tenen un cicle curt i solen desaparèixer al cap de pocs dies.