Revisió ITV a Riudellots de Selva

  • 28 Gener 2022

Els pròxims 15 i 16 de març s'efectuaran revisions de la ITV a Riudellots de la Selva. El dia 15 de març al c/Bruc (davant del Centre d'Innovació Gastronòmica) i el dia 16 tindrà lloc a la cruïlla entre el c/Major i el c/Veïnat de l'Estació. Ambos de les 9h a les 14h.

Es revisaran vehicles agrícoles com tractors i remolcs. La inspecció tècnica periòdica es fa d'acord amb la següent freqüència: fins a 8 anys queda exempt, de 8 a 16 anys és biennal, i més de 16 anys és anual.

També es podrà efectuar la inspecció periòdica obligatòria als ciclomotors de 49 cm3. La inspecció tècnica periòdica de ciclomotors es fa d'acord amb la següent freqüència: fins a 3 anys queda exempt, i de més de 3 anys és biennal.

És imprescindible demanar cita prèvia a www.citaprevia.cat o bé trucant al telèfon 972 49 29 12.

El cost de la ITV serà l'establert segons les tarifes aprovades per la Generalitat de Catalunya. La recepció de vehicles es realitza fins 15 minuts abans de la finalització del servei.