​Calendari de Recaptació de l'any 2022

  • 08 Febrer 2022

Les dates de recaptació de taxes i tributs d'aquest any 2022 seran de març a setembre:

El període de cobrament de l'impost de circulació (IVTM) serà de març a abril, essent el 13 d'abril, el dia d'atenció ciutadana en el municipi.

El període de cobrament de l'impost d'escombraries (quota fixa) serà de juliol a agost, essent el 21 de juliol, el dia d'atenció ciutadana en el municipi.

El període de cobrament de l'IBI urbana i rústica, el d'escombraries, cementiri, béns immobles característics especials serà de maig a juny, essent el 12 de maig i el 16 de juny, els dies d'atenció ciutadana en el municipi.

El període de cobrament de l'impost sobre activitat econòmica (IAE) serà d'agost a setembre.

Es pot consultar la resolució de l'alcaldia sobre el calendari fiscal en el següent enllaç.

L'horari d'atenció ciutadana en el mateix Ajuntament serà el 13 d'abril, el 12 de maig, el 16 de juny i el 21 de juliol, de les 9 a les 13.30h.