Crònica del Ple de l’Ajuntament del 6 d’abril de 2021

  • 11 Abril 2021

El Ple de l'Ajuntament celebrat el passat 6 d'abril de 2021, va aprovar per unanimitat el subministrament de lluminàries i columnes tronococòniques per a l’enllumenat dels carrers del Poble Nou de Riudellots de la Selva. Amb aquesta actuació es segueix reduint el consum d'energia i les emissions de C02. El Ple va aprovar també les obres de condicionament del camí de Ca n’Abras i la implantació de la llicència Microsoft a tots els ordinadors dels equipaments municipals, per a una millora informàtica. 

En el transcurs del Ple es va aprovar per unanimitat el conveni de formalització per a la incorporació de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva com a membre del Consorci de les Vies Verdes de Girona i la proposta de bases d’horts urbans ecològics per a l’adjudicació de la cessió temporal d’ús dels horts ecològics municipals situats al carrer Major núm. 44 de Riudellots de la Selva.

Finalment el Ple va aprovar per unanimitat la cessió d’instal·lacions elèctriques, el traspàs del projecte i permisos i servitud de pas sobre terrenys a favor de Distribución Redes Digitales, SLU.