Brigada Jove Riudellots 2022

  • 21 Abril 2022

Un any més l’Ajuntament de Riudellots de la Selva convoca una nova edició de la Brigada Jove, un projecte formatiu que ofereix 5 places a persones joves d’entre 16 i 20 anys per fomentar les habilitats laborals i adquirir competències professionals. Podeu consultar les bases des d'aquí.

Els joves interessats poden presentar sol·licituds del 25 d'abril al 13 de maig a les oficines de l’Ajuntament, en el seu horari d’atenció ciutadana, i també a la Seu Electrònica (adjuntant el model d'instància que trobareu aquí).

Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, es dictarà resolució, en el termini màxim d’una setmana, declarant aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos, que es publicarà a la web municipal. Es concedirà un termini de 10 dies naturals per a al·legacions i possibles reclamacions, que seran resoltes en el termini màxim de 3 dies. La resolució serà publicada a la web municipal. En cas de no presentar-se al·legacions la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

Juntament amb la llista d’admesos i exclosos, es publicarà el dia, lloc i hora en què se celebrarà el sorteig de places.

La Brigada Jove compta amb el suport de l’Oficina Jove de la Selva i la Direcció General de Joventut de la Generalitat.