Llistat provisional d'admesos i exclosos Brigada Jove 2022

  • 25 Maig 2022

En relació a les sol·licituds per participar en el procés selectiu per a l’adjudicació de les places per a la Brigada Jove d’estiu 2022 podeu donem publicitat del llistat provisional d’admesos i exclosos. Podeu consultar-lo aquí

Els aspirants disposen d’un termini de 10 dies naturals, a partir de la publicació al tauler d’anuncis de la corporació Local, per formular reclamacions o esmenes. En cas de no presentar-se al·legacions a la llista provisional aquesta esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

El pròxim 7 de juny a les 12.00h a la sala de Plens de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva tindrà lloc el sorteig públic.