Subvenció de 874,50€ per a la compra d'una bicicleta elèctrica

  • 27 Setembre 2022

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva ha rebut una subvenció per import de 874,50€ per a la compra d'una bicicleta elèctrica que ha passat a formar part de la flota municipal de vehicles.

La subvenció és del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb la Resolució ACC/1779/2021, d'1 de juny, de convocatòria de subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2021 i 2022. (DOGC núm. 8429 – 9.6.2021).