Nova organització de les Àrees de Govern

  • 21 Juny 2019

El Ple de l’Ajuntament de Riudellots, reunit en sessió extraordinària aquest dijous 20 de juny a les 8 del matí, ha acordat, entre d’altres, la nova organització amb l’assignació dels responsables polítics per a cada una de les àrees de govern. 
Pel que fa a les àrees de Governació, Seguretat i Protecció Civil, Atenció a les persones, Benestar i Igualtat i Salut, l’alcaldessa Montserrat Roura en serà la responsable.
L’Àrea de Territori, Obres i Serveis i l'Àrea d'Hisenda serà responsabilitat de Josep Mª Corominas.
Carme Camps i Goy, s’ocuparà de l’Àrea de Pagesia i Medi Ambient.
Les Àrees d’Esports i Joventut aniran a càrrec de Gerard Fabrellas.
L’Àrea de Festes i Tradicions, l’Àrea d’Ensenyament i l’Àrea de Cultura seran responsabilitat de Cristina Pineda.
Les Àrees de Dinamització Econòmica, Bon Govern, Transparència i Processos Participatius  així com la de Règim intern, Regulació i Comunicació, seran responsabilitat de Xevi López.
Podeu veure en el document adjunt la nova organització amb el detall de les subàrees de cada una de les regidories i els seus regidors/res col·laboradors.