Crònica de la sessió del ple extraordinari del dia 30 de novembre de 2022

  • 02 Desembre 2022

El Ple extraordinari-urgent de l’Ajuntament de Riudellots es va celebrar el passat 30 de novembre a la Sala de Plens.
 
En primer lloc, es va aprovar amb 6 vots a favor i 4 en contra ratificar la urgència de la present convocatòria.
 
A continuació, es van començar a tractar els punts de la sessió amb la modificació puntual del text refós de les normes subsidiàries de planejament de Riudellots del sector d'activitats econòmiques “Hostal nou”.

Aquest té com a objectiu delimitar un sector de sol urbanitzable amb destí a activitats econòmiques, com també consolidar una reordenació del sector industrial existent que pot representar un potencial per la seva situació enfront l’autovia A2.
 
La modificació es va aprovar per 6 vots a favor i 4 abstencions.
 
Seguidament, es va aprovar per 10 vots a favor la ratificació de l’adjudicació de les obres de canalització del rec de Cal Queco i la urbanització dels vials tram av. Girona - carrer Major (fases i i ii).
 
En el següent enllaç podeu consultar l’acta sencera.
 
I aquí podeu recuperar el vídeo del ple.