Crònica de la sessió del ple ordinari del dia 19 de setembre del 2022

  • 20 Setembre 2022

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Riudellots es va celebrar el passat 19 de setembre a la Sala de Plens.
 
En primer lloc, es van aprovar les actes anteriors, la del 20 de juny, la del 23 de juny i la del 29 d’agost.
 
I a continuació es va dur a terme la presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Jordi Nogué Rosell. Es va aprovar per 11 vots a favor.
 
Seguidament, es va aprovar per 6 vots a favor i 5 abstencions la modificació pressupostària.
 
També es va aprovar, en aquest cas amb 11 vot a favor, el plec de clàusules administratives particulars i l’obertura de la convocatòria de la licitació pública per a l'execució de les obres de canalització del rec de Cal Queco i urbanització dels vials tram av. Girona - carrer Major de Riudellots.
 
I es va aprovar per 11 vots a favor el nomenament del representant de la corporació al Consorci de les Vies Verdes de Girona. Es va nomenar la Sra. Carme Camps i Goy, regidora de pagesia i medi ambient, com a representant.
 
Es va procedir amb l’aprovació amb 11 vots la moció per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'Amnistia entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a totes les persones exiliades, encausades i represaliades i l’Autodeterminació, entesa com la necessitat d’un marc de resolució democràtica basat en el respecte a l’exercici de la lliure determinació de la societat catalana.
 
En el següent enllaç podeu consultar l’acta sencera.
 
I aquí podeu recuperar el vídeo del ple.