​Crònica de la sessió del ple ordinari del dia 21 de març de 2022

  • 22 Març 2022

El Ple ordinari de l'Ajuntament de Riudellots es va celebrar el passat 21 de març de juny a la Sala de Plens.

En primer lloc, es van aprovar les actes anteriors, concretament la del 20 de desembre del 2020, la del 13 de gener del 2022 i la del 15 de febrer del 2022.

Seguidament, es va donar compte de la liquidació del pressupost del 2021 amb 9 vots a favor. Es va passar a l'aprovació inicial de la modificació pressupostària amb 5 vots a favor i 4 abstencions.

Llavors, es va aprovar amb 9 vots a favor el conveni per la cessió amb caràcter definitiu de la infraestructura d'abastament d'aigua potable des de l'artèria Costa Brava-Centre, als municipis de Riudellots i de Campllong.

El següent punt del dia era l'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per la quota d'alta a la fibra òptica. Amb l'objectiu d'interès social i utilitat pública d'ajudar a la connectivitat d'una part del municipi, ja que en les zones rurals del territori i amb menor nombre d'habitants, la fibra òptica és un servei molt costos fet que dificulta molt la seva accessibilitat. Es va aprovar amb 5 vots a favor i 4 abstencions.

El punt número 6 del ple es va centrar en l'adjudicació del servei de neteja de les dependències municipals a la companyia mercantil Gran Calidad Contrastada. Es va aprovar amb 9 vots a favor.

A continuació, es va aprovar amb 9 vots a favor la ratificació del decret d'alcaldia número 183 del 28 de febrer de 2022 on es va acordar inicialment les bases reguladores per a l'adjudicació, en règim de lloguer jove, d'habitatges i places d'aparcament de l'Ajuntament.

També es va aprovar amb 9 vots a favor la moció del grup municipal de Junts per Riudellots de suport al poble d'Ucraïna i per la fi de la guerra.

Finalment, l'alcaldessa Montserrat Roura va donar per assabentats diversos assumptes i es va passar a parlar de l'assumpta urgent del dia: la moció per la commemoració del Dia Internacional de les Dones. Aquest es va aprovar per 9 vots a favor.

En el següent enllaç podeu consultar l'acta sencera.

I aquí podeu recuperar el vídeo del ple.