​Crònica de la sessió del ple extraordinari del dia 15 de febrer de 2022

  • 16 Febrer 2022

El Ple extraordinari de l'Ajuntament de Riudellots es va celebrar el passat 15 de febrer la Sala de Plens.

El primer assumpte a tractar va ser la modificació del reglament del cementiri municipal de Riudellots per tal de donar resposta a una societat amb pluralitat de conviccions religioses, filosòfiques o culturals davant la mort i l'enterrament dels difunts. L'objectiu és habilitar dos espais en el cementiri, un per a les famílies que han patit la mort perinatal, i l'altra on es puguin espargir les cendres dels difunts. Es va aprovar amb 8 vots a favor.

El segon i el tercer punt van ser aprovats amb 8 vots a favor per una banda, la ratificació de la resolució d'alcaldia per aclarir un dubte del ple de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques del servei de neteja de les dependències municipals. I, per altra banda, el requeriment de documentació d'aquest mateix servei.

Es va continuar amb l'aprovació inicial de modificar l'ordenança municipal de circulació. Una de les modificacions va ser la incorporació de la regulació corresponent a les zones d'estacionament amb horari limitat, així com la regulació tant de l'ús de vehicles de mobilitat persona, com dels patins, patinets, monopatins i ginys similars. Es va aprovar amb 5 vots a favors i 3 vots en contra.

En el següent enllaç podeu consultar l'acta sencera.

I aquí podeu recuperar el vídeo del ple.