Riudellots de la Selva celebra 5 anys del Cos de Guàrdia Municipal amb un reconeixement als agents i l’estrena d’un nou local

  • 28 Gener 2023

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha celebrat aquest cap de setmana els 5 anys de la posada en funcionament del Cos de Guàrdia Municipal al municipi. 

Durant l’acte s’ha fet un reconeixement públic a tots els agents que formen o han format part del cos amb l’entrega d’un diploma i s’ha inaugurat el nou local de la seu del Cos de Guàrdia.

El servei va entrar en funcionament l’1 de setembre de 2017 com a Vigilants Municipals de Riudellots de la Selva, que més endavant ha passat a denominar-se Cos de Guàrdia Municipal. Uns mesos abans va dur-se a terme un procés públic selectiu de personal per tal d’ocupar les dues places previstes inicialment. 

Durant el procés es va adquirir un vehicle i l’equipament necessari per tal de poder realitzar amb condicions aquest nou servei amb la voluntat de vetllar per la bona convivència ciutadana. 

Entre les tasques a desenvolupar hi ha custodiar i vigilar els béns, instal·lacions i dependències municipals; ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà; participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, i vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans i de les resolucions.
Durant l’acte s’han donat a conèixer algunes de les dades de la memòria del 2022 entre les que destaquen els 169 informes i actes, 149 denúncies de trànsit i una assistència per aturada cardio-respiratòria. Pel que fa tràmits de vehicles abandonats se n’han comptabilitzat 15 i s’han fet 11 assistències en accidents de trànsit dins del nucli urbà. En l’àmbit de serveis socials s’ha actuat en una assistència per temptativa de suïcidi, una comprovació d’abandonament de menors i una de persona gran que viu sola.

L’alcaldessa de Riudellots, Montserrat Roura ha recordat que des dels seus inicis la creació del Cos de Guàrdia va estar reforçat amb la contractació d’un servei de seguretat privada per cobrir les nits, dies festius i caps de setmana i poder garantir les tasques estipulades a l'article 13 de la llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals, per vetllar pel manteniment de l’ordre públic i la seguretat de la ciutadania i els seus béns.

Montserrat Roura també ha recordat que durant la pandèmia i en especial durant l’estat d’alarma el Cos de Guàrdia Municipal va tenir un paper molt actiu i important reforçant la seva presència vetllant pel compliment de les normes i restriccions en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra donat avisos mitjançant el sistema de megafonia del vehicle logotipat. 

El setembre del 2020 l’Ajuntament de Riudellots de la Selva va ampliar la plantilla de vigilants municipals després d’un procés de selecció en règim de funcionari interí per programes per un període de tres anys.  

Durant aquest anys de vida, la formació ha estat un element important els diversos agents que han anat passant pel cos s’han format i ampliat coneixements per poder adaptar-se i donar un millor servei a la ciutadania i també, per què no dir-ho, per garantir la seva pròpia seguretat i integritat.

Coincidint amb els 5 anys de la creació del cos, l’ajuntament ha volgut fer un reconeixement públic a tots i cada un dels agents que han format part del cos durant aquest anys per agrair-los públicament la seva tasca, professionalitat i dedicació esperant que tot plegat serveixi per seguir millorant aquest servei tant reivindicat i necessari per la ciutadania.