Presentació de la Caldera de Biomassa

  • 04 Desembre 2019

En el marc del desplegament de les actuacions del Pla d’Acció de l’Energia Sostenible (PAES), l’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha posat en marxa una xarxa de calor a partir de dues calderes de Biomassa que donarà servei a diversos equipaments municipals.
Les Calderes de Biomassa tenen una capacitat operativa per subministrar aigua calenta per a calefacció al Centre de Serveis per a Gent Gran El Lliri Blau, la Llar d’Infants, l’Espai Jove i les Oficines de l’Ajuntament així com la calefacció i aigua calenta sanitària de l’Escola del municipi amb previsió que en el futur pugui donar servei també a altres equipaments municipals que ho requereixin, tal i com ha explicat l’alcaldessa de Riudellots de la Selva Montserrat Roura.
Per tal de donar a conèixer el funcionament i el rendiment d’aquesta nova instal·lació l’Ajuntament de Riudellots ha organitzat una presentació pública on hi ha participat Montserrat Roura, alcaldessa de Riudellots de la Selva, Carme Camps, regidora de Medi ambient, Montserrat Mindan, diputada delegada de Programes Europeus de la Diputació de Girona i Anna Barnadas, diputada delegada de Medi Ambient de la Diputació de Girona.
La instal·lació suposarà, entre d’altres beneficies ambientals, la valorització de productes fusters de petit diàmetre o baixa qualitat, biomassa forestal primària, procedents d'actuació de gestió forestal d’àmbit local que difícilment tenen mercat fora de l'àmbit bioenergètic.  Cal destacar que la biomassa té una gran potencialitat com a sector estratègic emergent, que pot generar nova ocupació a partir de recursos desaprofitats de la zona, pot contribuir a millorar l’entorn mediambiental (neteja de boscos, reducció del risc d’incendis i reducció d’emissions de CO2) i pot suposar un impacte molt positiu pel desenvolupament empresarial i socioeconòmic local.
En aquest sentit l’Ajuntament de Riudellots segueix apostant per la implantació d’instal·lacions d'energies renovables al municipi i fer front així, al canvi climàtic, tal i com han volgut ressaltar l’alcaldessa del municipi, Montserrat Roura i la regidora de Medi Ambient Carme Camps.
La instal·lació de les calderes de Biomassa s’ha dut a terme en el marc d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona que n’ha permès el seu cofinançament, entre l’Ajuntament, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i la pròpia Diputació de Girona.
Dels 315.742,56 €  que ha suposat la inversió, l’Ajuntament de Riudellots n’assumeix 128.665,10€.
Aquest Pla de serveis s’emmarca en el programa BEenerGi del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, que ha rebut finançament del programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020.