Llistat provisional d’admesos i exclosos del procés de Brigada Jove 2023

  • 09 Maig 2023

En relació a les sol·licituds per participar en el procés selectiu per a l’adjudicació de les places per a la Brigada Jove d’estiu 2023 podeu consultar el llistat provisional d’admesos i exclosos des d'aquí

Els aspirants disposen d’un termini de 10 dies naturals, a partir de la publicació al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, per formular reclamacions o esmenes. En cas de no presentar-se al·legacions a la llista provisional aquesta esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

El pròxim 30 de maig a les 12.00h, a la sala de Plens de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, tindrà lloc el sorteig públic. 

Els/les candidats/ates a qui se’ls hagi preassignat una plaça com a resultat del sorteig hauran de fer una entrevista laboral en la qual es valorarà si són aptes per a la plaça, d’acord amb el que estableix el punt 8 de les bases de la convocatòria.