Subvencions per a la retirada de l'amiant

  • 26 Maig 2023

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria d'ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades 
 
La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta s'efectuï en les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.
 
El termini de presentació de sol·licituds és fins el 25 de juliol, d'aquest any.
 
Trobareu tota la informació referent a la convocatòria, així com el procediment de tramitació, en aquest enllaç.