Subvencions de la Diputació de Girona a l'Ajuntament de Riudellots

  • 25 Setembre 2023

La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Riudellots de la Selva diverses subvencions en el marc dels seus programes i línies d'ajut als ens locals de les comarques gironines.

Subvencions per la gestió dels equipaments esportius:  2.358 € per les despeses derivades de la gestió dels equipaments esportius (subprograma A1) i 3.064,34 € per a les actuacions d'acondicionament i millora en equipaments esportius municipals (subprograma A3), en concret, per l'ampliació de la zona de la Petanca.

Subvenció del Programa del Pla a l'acció: 
Línia 1: comptabilitat energètica: 1.475,00€
Línia 3: Millora de l'enllumenat de l'exterior del Foodlab:  2.270,57€
Línia 5: instal·lació de plaques solar a l'Ajuntament de Riudellots: 15.000,00€

Subvenció Xarxa de Servei Local de Promoció Econòmica: 3.600,00€ per dur a terme accions de promoció econòmica.