A Riudellots de la Selva es farà un curs ACTIC nivell avançat

  • 27 Setembre 2023

Dins la programació de la Casa de Cultura de Riudellots de la Selva, s'ha programat un curs en línia de preparació per la prova Actic nivell avançat que s'iniciarà el dimecres 4 d'octubre.


L’Actic és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració.
Tenir aquest tipus de certificat és una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional ,per aquest motiu des de Riudellots volem donar facilitats per la formació continua i per això s’ha volgut anar endavant amb aquesta formació. Anteriorment ja s’han fet cursos de preparació Actic bàsic i mitja i aquesta serà la primera vegada que es farà el de nivell avançat.
Les persones inscrites a aquest curs cal que tinguin el certificat Actic nivell mitjà i prendre el compromís de connectar-se en línia cada dia de classe i participar-hi.
Recordar-vos que la Casa de Cultura de Riudellots de la Selva és un dels centres col·laboradors Actic, que hi ha a Catalunya, reconegut per la Generalitat.