Els primers 100 dies de Govern i escaig

  • 15 Novembre 2023

A continuació, presentem un resum de les accions i projectes realitzats durant els més de 100 dies del nou equip de Govern a l'Ajuntament de Riudellots. Com també mostrem en quins àmbits hem posat fil a l'agulla.

Hem mantingut reunions amb l'objectiu de concretar l'ampliació dels serveis del consultori mèdic.

Hem dut a terme la renovació de diverses entitats, com el Casal de Jubilats, amb un nou equip directiu, oferint tot el suport necessari per al seu funcionament adequat.

Hem contractat temporalment un nou agent per a la Guàrdia Municipal, i tenim previst convocar oposicions per a la cobertura de 3 places addicionals a principis de 2024, amb l'objectiu d'assegurar una plantilla estable de 4 agents.

Hem aprovat una modificació pressupostària per a dur a terme accions de govern fins a finals del 2023.

Estem treballant per poder crear una comunitat energètica utilitzant sostres d'equipaments municipals per a instal·lar plaques fotovoltaiques com a font d'energia.

Hem iniciat reunions tècniques per dur a terme un inventari del sistema de clavegueram municipal i prendre mesures per a prevenir inundacions en cas de pluges intenses.

Augmentarem la bonificació de l'IBI fins al 50% (durant 5 anys) en els habitatges que tinguin instal·lats sistemes de generació d'energia mitjançant plaques solars fotovoltaiques.

Estem buscant una nova ubicació per a les fires i carpa de la Festa Major.

Hem iniciat la licitació de cinc tòtems/pantalles informatives per mantenir els veïns que viuen a Can Jordi, al Sector Ponent, al Mas Joals, al nucli urbà i al nucli antic/veïnat de la Torreponsa.

Hem col·laborat amb l'Associació del Polígon per tal d'instal·lar desfibril·ladors a l'àrea industrial.

Hem acordat incrementar les inversions al polígon en el pressupost de 2024.

Hem proposat millores en la senyalització horitzontal de l'Avinguda Mas Pins i la redacció de l'ordenança de circulació per millorar la convivència a l'àrea industrial.

Hem renovat la col·laboració amb la Federació d'Hostaleria per a impartir formació tècnica a l'espai Food-Lab.

Estem estudiant la modificació del Reglament d'ús del Food-Lab per incloure-hi més usos i millorar la seva utilitat per als ciutadans de Riudellots.

Hem establert un acord amb el Consell Comarcal per oferir un agent digitalitzador una vegada a la setmana per ajudar la població a fer tràmits en línia.

Hem incorporat noves seccions a la revista "El Cric," incloent "Coses del Poble," "L'Entrevista," i una pàgina de passatemps.

Estem organitzant reunions amb els veïns i veïnes de Riudellots per impulsar la creació d'associacions de veïns i millorar la comunicació amb l'Ajuntament.

Estem estudiant la implementació de fulls de millora i reclamació dels serveis municipals per permetre als usuaris proposar millores i informar de queixes, amb l'objectiu de millorar de manera contínua els nostres serveis.

Pròximament, realitzarem una sessió amb els representants actuals del Consell de Poble per revitalitzar aquest òrgan de participació ciutadana.

Estem preparant tota mena d'activitats per a la Marató 2023 amb la col·laboració de diverses empreses i entitats locals.

Hem iniciat les reunions amb la responsable del servei de biblioteques de la Diputació de Girona per obtenir informació sobre la construcció de la nova biblioteca.

Hem fet tasques de condicionament del circuit BTT.

Hem instal·lat bancs individuals per a la petanca.

Hem substituït la taula i bancs de plàstic de la petanca per una nova estructura.

Hem col·locat cendrers a l'exterior del pavelló i estem treballant per definir una àrea sense fum.

Hem millorat l'enllumenat i les grades del camp de futbol.

Estem treballant per poder canviar la il·luminació del camp de futbol i també la compra d'un marcador nou. També estem valorant la possibilitat de posar grades al camp de futbol.

Volem instal·lar una taula de fut-toc a la zona del pavelló/camp de futbol. 

Estem treballant en la implementació d'un Pla d'Igualtat tant a nivell intern com local a Riudellots.

Estem planificant les activitats per a celebrar les festes de Nadal a Riudellots.

Ja estem pensant en la Festa Major de 2024.

Estem treballant en la revisió i millora de les bases dels serveis de benestar al nostre poble.

Estem col·laborant les entitats com l'Agrupació Sardanista i la Colla Gegantera per tornar a activar-les.

Hem reactivat la Taula Comunitària de Benestar a la comunitat.

Treballem en coordinació amb les regidories d'Igualtat i Benestar per millorar la qualitat de vida dels residents de Riudellots.

Hem sol·licitat una subvenció a la Diputació de Girona per acabar el projecte Emys.

Hem comprat bosses d'orgànica per distribuir-les gratuïtament als residents.

Hem establert línies de velocitat de 20 km/h i zones escolars mitjançant senyalització a l'Avinguda Girona.

Hem sol·licitat subvencions per a l'erradicació de les canyes a El Cric i Riudevilla, així com la neteja del riu Onyar entre ACEBSA i la Fundació Mona.

Hem esterilitzat la colònia de gats i hem trobat una nova cuidadora per controlar la zona Barretó que actualment no és gestionada.

Hem reparat els degoters de la cobertura de l'escola. 

Hem demanat una subvenció per a la renovació d'alguns trams de la xarxa d'aigua del municipi, per eliminar conduccions amb fibrociment i altres que troben en mal estat. 

Hem instal·lat un tendal al pati d'infantil 0 a la llar. 

Hem iniciat converses per millorar el servei de menjador escolar. 

Hem modificat puntualment el reglament de la llar per adaptar-lo a la demanda dels pares.

Hem encarregat un estudi global per conèixer la inundabilitat d'alguns sectors i poder aplicar les mesures correctores pertinents.

Hem signat un conveni d'escola oberta al nostre municipi amb el departament d'ensenyament i hem ampliat el ventall d'hores cooperatives pels estudiants del municipi, juntament amb la Regidoria de Joventut.