Preemergència per sequera al sistema Ter-Llobregat

  • 22 Novembre 2023

Els municipis de 14 comarques de Catalunya, entre elles la Selva que s’abasteixen d’aigua del sistema Ter-Llobregat, passaran a la fase de preemergència. Aquesta mesura l’ha pres el Govern de la Generalitat de Catalunya i serà efectiva a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), previsiblement a principi de la setmana vinent.

La fase de preemergència és un nou escenari, no recollit en el Pla de Sequera, per aplicar mesures transitòries i d’adaptació de forma consensuada abans d’arribar a la declaració efectiva d’emergència. Entre les mesures hi ha reduir el consum màxim a 210 litres per habitant i dia, incloses les activitats econòmiques i comercials.

Segons dades oficials calculades a partir de la informació facilitada per les entitats subministradores i difoses pels mitjans de comunicació, el nostre municipi es troba actualment per sobre d’aquets límit, amb 665 litres registrats durant el passat mes d’octubre.

Aquestes dades poden distorsionar la percepció de la realitat si no es té en consideració que Riudellots de la Selva té una població de poc més de 2.000 habitants i que acull un dels polígons industrials més grans de les comarques gironines amb un elevat nombre d’empreses i treballadors que triplica el nombre d’habitants del municipi. En aquest sentit l’alcalde de Riudellots, Josep Santamaria, ha demanat a l’ACA i a l’empresa concessionària del servei d’aigua potable que discrimini el consum particular en habitatges del consum registrat per les empreses ubicades al terme municipal.

A continuació podeu veure la resta de mesures previstes en la fase de preemergència:

El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir amb la meitat de la dotació actual.

Es permet el reg de supervivència per a l’arbrat, amb la mínima quantitat d’aigua indispensable.

Les piscines privades continuaran sense poder omplir-se.

Només es permetrà el reompliment parcial o primer ompliment de piscines d’ús públic en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

Queda prohibida la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, siguin públics o particulars, excepte si és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària.

Els vehicles només es poden rentar en establiments comercials dedicats a aquesta activitat, que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.

Queda prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica.