Riudellots de la Selva entra en fase d'emergència per sequera

  • 01 Febrer 2024

La Generalitat de Catalunya ha declarat l'entrada en emergència per sequera a 201 municipis, entre els quals es troba Riudellots. Actualment, la capacitatdel sistema Ter-Llobregat, al qual pertany Llagostera, es troba al voltant del 16% de les reserves.

Segons ha comunicat la Generalitat, aquesta fase d'emergència té tres estadis. A partir d'avui, les mesures aprovades a Riudellots són les següents:

Volum màxim d'aigua per habitant i dia:
• No es poden superar els 200 litres d'aigua per habitant i dia (s'inclouen les activitatseconòmiques i comercials).

Neteja de vehicles:
• Es prohibeix la neteja de qualsevol vehicle, excepte aquella que es faci en establimentscomercials amb recirculació d'aigua.

Neteja de carrers i mobiliari urbà:
• Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, públics o privats.

Reg de zones verdes i jardins públics i privats:
• Queda prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes, públics i privatsexcepte:
          o Supervivència d'arbrat i jardins botànics públics amb aigües regenerades o amb aigüesfreàtiques.
          o El reg s'ha de fer en hores de baixa insolació.
Reg esportiu:
• El reg de camps esportius de gespa per a la pràctica només de l'esport federat es podràdur a terme amb aigua regenerada o freàtica.

Piscines públiques, privades, comunitàries:
• Està prohibit l'ompliment total o parcial de tota classe de piscines. Només està permèsel reompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària i que disposin de sistemes de recirculació d'aigua de:
          o Piscines cobertes inscrites al cens d'equipaments esportius de la Generalitat de                 Catalunya
     o Piscines descobertes que s'utilitzen tot l'any per a la pràctica esportiva federada.
Està permès l'ompliment i reompliment parcial de:
• Piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals, residències i centres d'educació especial.
• Piscines d'aigua de mar: sempre que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxesde sanejament.

Fonts ornamentals:
• Es prohibeix l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altreselements d'ús estètic.

Eliminació de pols en l'aire:
• Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.