Brigada Jove 2024

  • 06 Maig 2024

Un any més l’Ajuntament de Riudellots de la Selva convoca una nova edició de la Brigada Jove, un projecte formatiu que enguany ofereix 6 places a persones joves d’entre 16 i 20 anys per fomentar les habilitats laborals i adquirir competències professionals. 

Les places estan distribuides en:
 
BRIGADA MANTENIMENT
 
2 joves al juliol
2 joves a l’agost
 
AUXILIAR PRÀCTIC ADMINISTRATIU
 
1 jove al juliol 
 
BIBLIOPISCINA
 
1 jove al juliol i l’agost

L’objectiu del projecte Brigada Jove és donar oportunitats a persones joves del municipi per tal que puguin incrementar les competències transversals bàsiques per enfrontar-se amb més garanties al mercat laboral. 

El període de presentació de sol·licituds és del 3 al 20 de maig de 2024.

Es presentaran les sol·licituds preferiblement en forma electrònica (https://www.seu-e.cat/ca/web/riudellotsdelaselva/tramits-i-gestions), o al registre d’entrada de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos per la llei.

Consulteu les bases amb la tota la informació aquí.

Model instància