Pla de Prevenció d’Incendis Forestals

  • 16 Gener 2019

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per l’actualització del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del terme municipal de Riudellots de la Selva, d’acord amb les bases específiques reguladores de les subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals publicades en el BOP número 4 de 5 de gener de 2018.