Avís per a les empreses que disposin d'un gestor de residus autoritzat

  • 08 Gener 2019

El proper dia 31 de gener finalitza el termini perquè les empreses instal·lades al municipi acreditin que disposen d’un gestor de residus autoritzat.
Per acreditar-ho cal que presentin una còpia del contracte per a la gestió de residus a través del model d’instància genèrica que trobareu des d'aquest enllaç.
En cas que alguna empresa no presenti l'esmenatda documentació, l’Ajuntament l’inclourà en el sistema municipal de gestió de residus i procedirà a liquidar la taxa corresponent.
Per a més informació podeu consulteu l'Ordenança Fiscal núm. 8 (pàg. 65).