Convocatòria de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica

  • 21 Desembre 2018

La Generalitat de Catalunya ha publicat la convocatòria de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum.
La convocatòria d’ajuts va dirigida a persones físiques (no relacionades amb una activitat econòmica) i a comunitats de propietaris, que poden sol·licitar l’ajut per a bateries d’emmagatzematge de tecnologia ió liti que s’hagin executat de l'1 de gener de 2018 a l’1 d’abril de 2019.
L'import de la subvenció serà del 60% del cost total de les despeses subvencionables, amb un límit de 5.000,00 euros per sistema.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de gener de 2019.
El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de la convocatòria.