La Diputació de Girona ha atorgat diverses subvencions a l'Ajuntament

  • 09 Novembre 2018

La Diputació de Girona ha atorgat les següents subvencions a l'Ajuntament de Riudellots de la Selva:
 - Subvenció per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments: 1.488,00€ per l’edició del llibre “La Festa Major al llarg del temps”.
- Subvenció per a projectes de promoció econòmica municipal als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica any 2018: 5.000,00€.
 - Subvencions del Fons de cooperació Econòmica i Cultural, noves tecnologies i camins: 67.274,93€ del quals es subvenciona com a despesa corrent (enllumenat públic: 30.000€ i recollida de residus: 25.166,00€), despesa cultural (9.735,00€), noves tecnologies (1.373,93€) i arranjament de camins (1.000,00€).