Moció d'ERC en relació a la commemoració del dia Internacional de les Dones

  • 08 Març 2018

A proposta del grup municipal d’ERC,  el Ple de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva celebrat el passat 5 de març de 2018, va aprovar una moció en relació a la commemoració del dia Internacional de les Dones.
Entre els acords en destaca seguir treball amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de les dones en càrrecs de dedició i l’adopció de mesures que facin possible la conciliació de la vida familiar, personal i laboral.