La Diputació de Girona ha atorgat diverses subvencions a l'Ajuntament

  • 10 Novembre 2017

La Diputació de Girona ha atorgat les següents subvencions a l'Ajuntament de Riudellots de la Selva:
- Subvenció per facilitar l’accés a les noves tecnologies: 1.220,35€.
- Subvencions per actuacions en camins rurals i matèria forestal: sega de marges (314,46€) i arranjament de camins (1.194,89€).
- Subvencions del Fons de cooperació Econòmica i Cultural: 37.187,00€ del quals es subvenciona com a despesa corrent (enllumenat públic: 31.609,00€) i de despesa cultural (5.578,00€).
- Subvenció per a projectes de promoció econòmica municipal als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica any 2017: 4.000€.
- Subvenció de suport als programes municipals d’ajuts a esportistes amateurs gironins, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat als campionats d’Espanya: 600,00€.