Subvenció de la Diputació de Girona Llar d'Infants municipal curs 2017-2018

  • 22 Setembre 2017

La Diputació de Girona subvencionarà les despeses de funcionament del curs 2016-2017 de la Llar d'Infants de Riudellots de la Selva. Aquesta línia de subvencions, iniciada l'any 2013, respon al compromís de la Diputació de col·laborar econòmicament amb els ajuntaments en el finançament de serveis que tenen una especial significació social i econòmica i que en aquest cas es concentra en l'atenció i educació als infants de 0 a 3 anys. L'ajut màxim subvencionable al qual poden optar els ajuntaments és de 875 € per alumne, import igual al de la convocatòria de l'any anterior.
Per resolució de l'alcaldia s'ha acordat sol·licitar aquesta línia d'ajuts per import de 27.125,00€