Vols conrear un hort ecològic?

  • 13 Abril 2017

Avui s'ha publicat al BOP de Girona i al tauler d'edictes municipal l'anunci d'aprovació de les bases i l'obertura de la convocatòria per a l'adjudicació de la cessió temporal d'ús dels horts ecològics municipals.
El termini per a sol·licitar una parcel·la dels horts ecològics s'inicia el 13/04/2017 i finalitza el 12/05/2017.
Els horts estan situats al carrer Major número 44, cada parcel·la disposa de 56m2 i els serveis d'aigua de reg, compostador i eines son compartits.
La cessió de les parcel·les és gratuïta, tot i que caldrà abonar una fiança retornable, i per un període de 2 anys.
Consulta a continuació les bases de la convocatòria i les normes d'ús dels horts ecològics: