La Diputació de Girona subvencionarà la llar d'infants municipal

  • 22 Setembre 2016

La Diputació de Girona subvencionarà les despeses de funcionament del curs 2015-2016 de la Llar d'Infants de Riudellots de la Selva.
Aquesta línia de subvencions iniciada l'any 2013 respon al compromís de la Diputació de col·laborar econòmicament amb els ajuntaments en el finançament de serveis que tenen una especial significació social i econòmica i que en aquest cas es concentra en l'atenció i educació als infants de 0 a 3 anys.
L'ajut màxim subvencionable al qual poden optar els ajuntaments és de 875 € per alumne, import igual al de la convocatòria de l'any anterior.
Per resolució de l'alcaldia núm. 2016/481 de 22 de setembre d'enguany, s'ha acordat sol·licitar aquesta línia d'ajuts per import de 21.875,00€