Senyalització dels nius de vespa asiàtica del Riu Onyar

  • 12 Març 2020

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha senyalitzat els nius de vespa asiàtica de la zona del Riu Onyar. Aquests nius es troben inactius i no suposen un risc per a la població, ja que un cop les vespes han abandonat el niu no el tornen a ocupar. 
Seguint el protocol de la Diputació de Girona i del cos d’Agents Rurals, quan es detecta un niu de vespa asiàtica es valora l’activitat i el risc, es senyalitza i posteriorment es determina l’actuació de tractament o eliminació en cas que sigui necessari. 
Si detecteu la presència d’un niu d’aquesta espècie invasora, i no està senyalitzat, podeu trucar a l’Ajuntament i l’Àrea de Medi Ambient activarà el protocol d’anàlisi i gestió local de la vespa asiàtica. 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.