Recomanacions de l'empresa NORA SA per a la gestió domiciliària de residus per evitar el risc de propagació del COVID-19

  • 28 Març 2020

L’empresa comarcal de gestió de residus NORA SA ha elaborat un seguit de recomanacions per a la gestió domiciliària de residus amb l’objectiu d’evitar el risc de propagació del COV19

En el cas de les llars sense positius, ni persones en quarantena, la separació dels residus s'exercirà com es fa habitualment. En aquest sentit, i per tal de reduir al màxim la fracció resta que arriba a les plantes de tractament, convé recordar la importància d'optimitzar la recollida separada i dipositar en els seus contenidorsúnicament els residus corresponents a aquests fraccions. Finalment, cal tenir present que els guants de làtex o nitril utilitzats per fer la compra o altres usos no són envasos i, per tant, no han de dipositar-se en el contenidor d'envasos lleugers (groc) i han d’anar al contenidor gris de la fracció resta.

En el cas de les llars amb persones en quarantena, cal seguir les recomanacions del Ministeri de Sanitat, els residus del pacient, inclòs el material d'un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, mascaretes), s'han d'eliminar en una bossa de plàstic (BOSSA 1) en un cubell d'escombraries disposat a l'habitació, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura, sense fer cap separació per al reciclatge. La bossa de plàstic (BOSSA 1) s'ha de tancar adequadament i introduir-la en una segona bossa d'escombraries (BOSSA 2), a la banda de la sortida de l'habitació, on a més es dipositaran els guants i mascareta utilitzats pel cuidador i es tancarà adequadament abans de sortir de l'habitació. La BOSSA 2, amb els residus anteriors, s'ha de dipositar amb la resta dels residus domèstics a la bossa d'escombraries (BOSSA 3) corresponent al cubell de fracció resta. La BOSSA 3 també es tancarà adequadament. Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, al-menys de 40-60 segons. La BOSSA 3 es dipositarà exclusivament al contenidor de fracció resta, i està totalment prohibit dipositar-la en els contenidors de recollida separada de qualsevol de les fraccions separades (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o abandonar-la en l'entorn. Per prevenció, cal utilitzar els pedals per obrir les tapes o guants per evitar el contacte entre l’usuari i el contenidor.

Si la persona malalta resideix en un municipi amb servei de recollida porta a porta, haurà de lliurar la bossa de l’habitació del malalt al servei de recollida de resta setmanal, mentre no s’estableixi un servei específic a la porta de recollida dels residus de llars amb positius o quarantenes.

NORA ha incrementat els serveis per combatre el COVID-19

Des de l’inici de l’estat d’alarma amb el COVID-19, l’empresa comarcal NORA SA ha incrementat els seus serveis amb l’objectiu d’evitar contagis a la població. Entre les mesures que s’han adoptat hi ha l’increment de les rentades de carrers amb aigua a pressió i l’augment de l’aplicació de desinfectants en els rentats de contenidors. L’empresa, que presta servei a la major part de municipis de la comarca de la Selva, ha adaptat els serveis a les actuals circumstàncies. Així, s’han reorganitzat les rutes de recollida i s’han incrementat els serveis oferts als centres hospitalaris.

Pel que fa a la prevenció de riscos entre els propis treballadors, s’introdueixen protocols d’higiene i es mantenen fixos els grups de treball.