Infants
Infants

LES AULES

  • 11 Maig 2020

Dins la Llar hi ha actualment cinc aules diferenciades, dues de les quals s’han habilitat per classe.

Cada curs l’equip educatiu n’escull la temàtica per poder-hi posar nom.
 
Aula 1 - aula amb infants de 2 a 3  anys: 1 tutora
 
Aula  2 -  aula amb infants d’ 1 a 2 anys:  1 tutora
 
Tenim també 1 educadora de suport i la Directora del Centre