SERVEIS

  • 31 Agost 2021

*SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL:
S’ofereix aquest servei de 8,00h a 8,30h sempre que hi hagi el mínim de nens/es que estableix la Corporació.
 
*SERVEI DE MENJADOR:

Està gestionat pel Consell Comarcal de la Selva juntament amb l’empresa SERUNION.  
Abarca el periode de 12,00h a 15,00h.
El servei el porten a terme la monitora posada per l'empresa de menjador +  educadores del centre en funció del nombre d’aules en funcionament i del nombre d’infants.
 
*SERVEI D’ACOLLIDA TARDA:
De 16,30 a 18,00h i d´ús exclusiu per a les famílies que han formalitzat inscripció a aquest servei  (fix o esporàdic)