FAMÍLIES

  • 11 Maig 2020

L’educació dels infants és una tasca compartida entre pares, mares i educadores. És evident que les relacions entre la família i La Llar són una condició indispensable per afavorir el procés educatiu dels infants.

La nostra escola dóna molta importància a la relació amb cadascuna de les famílies que acull. Volem respectar les peculiaritats de cadascú i arribar a una bona comunicació que permeti de manera recíproca:
 
-Comprendre millor l’infant, la seva situació, les seves accions i els seus comportaments.
-Entendre la posició de l’infant dins els grup familiar i dins l’escola
-Construir un marc de relació on tothom pugui escoltar i sentir-se escoltat, establint un diàleg entorn als valors, costums i pautes que les famílies i l’escola tenim presents en l’educació dels infants. 

A la Llar plantegem la relació amb les famílies :
-Donant a conèixer l’escola i l’equip educatiu.
-Creant un vincle de confiança i col.laboració, intercanviant tot allò que fa referencia a les qüestions quotidianes, experiències concretes, canvis significatius en la vida dels infants, expectatives, actituds, etc,
-Fent-les col.laborar i participar en les diverses activitats de l’escola (festes, sortides pel poble, …)  i ajudant-les a que se’n sentin part d’ella.
-Informant-les sobre temes puntuals i qüestions pràctiques. 

Per aconseguir aquests objectius a l’escola preveiem el contacte i la participació de les famílies a diferents nivells:
-Relacions a nivell individual:
-Entrevista família-educadores abans que els infants entrin a l’escola.
-Entrevistes puntuals al llarg del curs, sempre que les famílies o les educadores ho creguin necessari.
-Entrevista a final de cada curs on es traspassa el seguiment que s’ha fet de cada infant .
-Contacte oral diari com a canal d’intercanvi molt valorat ja que permet rebre i donar informació puntual, i a la vegada, afavorir una millor relació.
-Full informatiu diari on s’expliciten els aspectes puntuals de cada dia (àpats, esfínters, estones de dormir,…).
-Informes escrits d’adaptació i a final de cada curs.
-Circulars informatives per tal que les famílies tinguin coneixement de les activitats i esdeveniments que ténen lloc a la Llar.
-Signatura de la carta de compromís educatiu amb cada família. 

-Relacions a nivell col·lectiu:
-Es convoca una reunió general al començament de cada curs on s’informa del funcionament de la Llar, aspectes organitzatius, programació general, festes, horaris d’entrades i sortides, objectius del curs, etc.
-Activitats diverses,  moltes d’elles coordinades juntament amb l’AMPA (festes, confecció de disfresses, cercavila de carnaval, ...) que serveixen perquè els pares/mares col.laborin i participin activament i es posin en contacte amb la resta de famílies.
-Informacions escrites: cartellera de l’escola
-Reunions del Consell escolar per tal que les famílies puguin participar en la gestió del Centre segons marca el Decret 282/2006.
-Espai web