HORARIS

  • 01 Juliol 2022

HORARI ESCOLAR 
 
La llar d’Infants Municipal roman oberta per als seus alumnes, de dilluns a divendres, en els següents horaris:
 
*Amb caràcter general, l’horari lectiu dels alumnes de I2 (abans P2), és el següent: 
 
Matí: de 8,30 a 12,00 hores
Tarda: de 15,00 a 16,30 hores
Migdia (servei de menjador i migdiada): de 12,00 a 15,00 hores
 
*Amb caràcter general, l’horari lectiu de la resta d’alumnes I1 (abans P1) i I0 (abans P0), és el següent:
Matí: de 9,00 a 12,00 hores
Tarda: de 15,00 a 18,00 hores
Migdia (servei de menjador i migdiada): de 12,00 a 15,00 hores
 
S’ofereix servei d’acollida de matí, entre les 8,00 i les 8,30 hores, sempre que hi hagi un mínim de tres famílies que ho sol·licitin. I per als alumnes de I2 (abans P2), s’ofereix servei d’acollida de tarda, entre les 17,00 i les 18,00 hores.
 
Les hores d’entrada i sortida al centre són les següents: 
Acollida matí (d’ús exclusiu per a les famílies que utilitzin aquest servei): de 8,00 a 8,30 hores.
Entrades matí: de 8,30 a 9,00 hores (la porta de l’edifici estarà oberta i l’infant i el seu acompanyant hauran d’anar fins al lloc on estigui el grup, de manera que l’educadora s’assabenti de l’arribada de l’infant).
Sortida matí: de 11,45 a 12,00 hores (la porta de l’edifici estarà oberta i els acompanyants hauran d’esperar a la porta de l’aula).
Sortides migdia: de 15,00 a 15,15 hores (la porta de l’edifici estarà oberta i els acompanyants hauran d’anar fins el lloc on estigui el grup).
Entrades tarda: a les 15,00 hores (la porta de l’edifici estarà oberta i l’infant i el seu acompanyant hauran d’anar fins al lloc on estigui el grup, de manera que l’educadora s’assabenti de l’arribada de l’infant).
Sortida tarda: 
I0 i I1: de 17,00 a 18,00 hores (la porta de l’edifici estarà oberta i els  acompanyants hauran d’esperar a la porta de l’aula).
I2 (abans P2): de les 16,30 hores a les 17,00h (la porta de l’edifici estarà oberta i els  acompanyants hauran d’esperar a la porta de l’aula).
Acollida tarda (d’ús exclusiu per a les famílies que utilitzin aquest servei): de 17,00 a 18,00 hores (I2)
 
Fora d’aquests horaris la porta d’accés a la llar d’infants estarà tancada i no s’hi podrà entrar ni sortir, excepte previ avís al Centre i amb causa justificada (per exemple visita mèdica), per afavorir una bona dinàmica del servei.

Els horaris estan fixats per tal de respectar i no entorpir les activitats que en cada moment es puguin estar realitzant a les aules i per no deixar desatesos els infants.