HORARIS

  • 11 Maig 2020

La llar d’Infants Municipal roman oberta per als seus alumnes, de dilluns a divendres, en els següents horaris:
 
Matí: de 8,30 a 12,30 hores.
Tarda: de 15,00 a 18,00 hores.
Migdia (servei de menjador i migdiada): de 12,00 a 15,00 hores. 
S’ofereix servei d’acollida de matí, entre les 8,00 i les 8,30 hores, sempre que hi hagi un mínim de 3 famílies que ho sol·licitin.
 
HORARI D’ENTRADES I SORTIDES DELS ALUMNES.
 
Acollida matí (d’ús exclusiu per a les famílies que utilitzin aquest servei): de 8,00  8,30 hores.
 
Entrades matí: de 8,30 a 9,15 hores (la porta de l’edifici estarà oberta i l’infant i el seu acompanyant hauran d’anar fins al lloc on estigui el grup, de manera que l’educadora s’assabenti de l’arribada de l’infant). 
Sortida matí: de 12,00 a 12,30 hores (la porta de l’edifici estarà oberta i els acompanyants hauran d’esperar a la porta de l’aula). 
Sortides migdia: de 15,00 a 15,30 hores (la porta de l’edifici estarà oberta i els acompanyants hauran d’anar fins el lloc on estigui el grup). 
Entrades tarda: de 15,00 a 15,30 hores (la porta de l’edifici estarà oberta i l’infant i el seu acompanyant hauran d’anar fins al lloc on estigui el grup, de manera que l’educadora s’assabenti de l’arribada de l’infant). 
Sortides tarda:
De 17,00 a 17,15 hores (la porta de l’edifici estarà oberta i els  acompanyants hauran d’esperar a la porta de l’aula).
De 17,45h a 18,00 hores (la porta de l’edifici estarà oberta i els acompanyants hauran d’esperar a la porta de l’aula). 

Fora d’aquests horaris la porta d’accés a la llar d’infants estarà tancada i no s’hi podrà entrar ni sortir, excepte previ avís al Centre i amb causa justificada (per exemple visita mèdica), per afavorir una bona dinàmica del servei.

Els horaris estan fixats per tal de respectar i no entorpir les activitats que en cada moment es puguin estar realitzant a les aules i per no deixar desatesos els infants.