NORMATIVA DEL SERVEI DE MENJADOR

  • 11 Maig 2020

L’ Empresa Scolarest és qui gestiona el tema dels menús, cobrament de rebuts i monitoratge.

El Consell Comarcal de la Selva actua com a supervisor.

Per informació general aneu al link: educacio.selva.cat/menjador.php
 
Els menús de la Llar són confeccionats a la cuina de l’Escola d’Educació Infantil i Primària.

Els dies que l’Escola és tancada, els nens de la Llar mengen de càtering.
 
Alumnes eventuals:
*Cal avisar el dia anterior o el mateix dia abans de les 9,00h del matí a l’educadora de l’alumne i entregar el tiquet corresponent.

Més tard d’aquesta hora no s’admetrà cap nen/a al menjador.
      
**Els tiquets caldrà adquirir-los a través de la xarxa de caixers automàtics de     CaixaBank mitjançant qualsevol targeta de crèdit.

Durant el curs es reparteixen per a tots aquells que ho sol.licitin unes targes amb codi de barres imprès que permetrà realizar les transaccions de manera fácil, ràpida i segura.

Alumnes fixes:
Cal avisar abans de les 9.00h del matí en el cas que el nen/a  no assisteixi al menjador

Omplir el corresponent full de baixa justificada per tal que es retorni l’import de les faltes.   
 
Tot usuari que es vulgui donar d’alta com a fix haurà d’avisar i presentar el full d’inscripció amb les dades amb 10 dies d’antelació, com a mínim.
 
Per a qualsevol dubte o gestió referent a aquest tema, podeu dirigir-vos a l’administradora de menjador que romandrà cada dia a l’Escola de les 9,00h. a les 9,15 h . El telèfon de contacte és el 972.478.094.
 
 ALTRES INFORMACIONS DE MENJADOR
 
*Els pares dels alumnes disposen del full de menús a principi de cada mes. Sempre hi ha una còpia penjada al suro de l’entrada de la Llar.   

**Apart del menú “normal” també hi ha la possibilitat de demanar el menú anomenat “triturat” que és adequat per als alumnes d’un any.   
També hi ha el menú “astringent” que es pot demanar el mateix dia avisant abans de les 9,00h.
***Si un alumne té una intol.lerància i no pot menjar alguns tipus d’aliments se li prepara un menú adient al seu problema però cal aportar un certificat metge justificatiu.

- Diàriament, en el full informatiu diari s’informa de cóm han anat els àpats i estona de migdiada.  

- No es pot portar el dinar de casa sota cap circumstància ni endur-se el menjar elaborat de l’escola.