Avís en relació a la neteja de parcel·les

  • 27 Maig 2020

Un any més l’Ajuntament de Riudellots de la Selva vetlla pel compliment de mantenir les parcel·les del municipi netes a tots els sectors del municipi, com a mesura preventiva davant el creixent risc d’incendis forestals i per evitar problemes de salubritat.
Us recordem que és responsabilitat dels propietaris mantenir les parcel·les netes de vegetació i en òptimes condicions d’acord amb la legislació vigent. 

Aquesta setmana s’han iniciat les corresponents inspeccions i es procedirà a obrir expedients sancionadors en cas que sigui necessari.

Aprofitem l’ocasió per recordar-vos també, que des del passat 15 de març i fins al 15 d'octubre està prohibit encendre foc en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envoltin. Així ho estableix el Decret 64/1995 que prohibeix, a més de fer foc, llençar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i industrials que puguin originar un incendi, llançar artefactes que continguin foc com coets, globus o focs d'artifici i la utilització d'estris com bufadors en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.